نقـاب


این گــونه نگاهــم نکن

هنــوز همان دلسپــرده ام

اگر زیباتــر شــدم با رفتنــت

اگر خوش آب و رنــگ شد دنیایــم

اگر لبهایــم خــندان و

روزهایــم آفتابیــست

فقـط به خاطر توسـت این نقابهــا

تا سفــر کنی آســوده خیــال 

آری رســم عشــق است سفــر

و تو انگشت گذاشتی بر ساده ترین راه

رفـتـ ــ ـن...

بعدِ رفتنـت تکــیه کرده ام به شــب

با صدایــت فکر میکــنم

و با یادت زنــدگـی

عاقبــت این رفتــن

مرا خــواهد بــرد

انصــاف نیســت

تو دود کنـی غـمــت را لای انگشتانت و

من بر چهــره زنم نقــاب

وای بـر روزی کــه

بیــفتد این نقـ ــ ـاب

وای بــر روزی کــه

بشـ ـــ کنـد ایــن بغـ ــ ــضِ

 

یلدا سپهری[ شنبه 7 آذر 1394 ] [ 05:38 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کآمـنـت () ]
تـاوان


سالهاســت قهــراست آسمان

با مــن و رویای مــن

ابرهای تیــره ی دلتنــگی

آبستــن گناه بودنــم با اوســت

بــبار ای آسمــان

زیباســت ایــن تاوان

دوست دارم تاوان ایــن عشــق را

باکی نیــست که تاوان آغوشــت

جهنمــی است که میســوزم در آن

من هنــوز هم اسیــر افسانه ی گل سرخـم

گل سرخی خشکــیده در برهــوت انتـظار

هنــوز هم در کوچه باغ خاطراتــت

به انتــظار ایستــاده ام

با چشمــی بارانــی

وقلبـی گرم از ســـوختـ ـ ـن عاطفـ ـ ـه ها

 

یلدا سپـهری

[ شنبه 16 آبان 1394 ] [ 03:53 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کآمـنـت () ]
قمارِ عشــق


در قــمار دیرینه ی دل بســتن

باز باخــتم من

امشــب خیال همســفر دارم باز

باز خیـــس است چشمــانم

از غــزل های بارانــی

ببیــن بهانه میگیرد تمــام وجــودم

بهانه لازم نیســت برای از تــو ســرودن

دیــگر باورم شده چشمــهایم

اسیــر بارانســت

آگاهســت فقــط خــدا

از دل کوچــه گــردِ مــن

تــو را به آینــه سوگـــند

دیــگر نشــو میهمــان نگاهــم

برای صـید دلم لازم نیســت آب و دانه

پرواز میکــنم به سویــت کبوتــرانه

ای صیــاد کهنــه کار قلـــِب مــن

کاش میدانســـتی بی تاب تر از مــوج

و بی خــواب تر از دریا

نشســـته ام به انتــظارِ

         شکســـتنِ سکـ ــ ــوتِ  نگاهــ ـــ ــت

 

                          یلدا سپهــری

[ شنبه 18 مهر 1394 ] [ 09:27 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کآمــنت () ]
رویای پاییـزی


باز هم پاییــز

فصل عشــق، فصل مـــن

فصل یلدای پایــیزی

زاده ی خــزان عشــق

گم شــده ی جاده ی دلتنگی

خاطرت هســت نیمکــت عاشــقی

تــو و مـــن

وصدای خــش خــش برگــها

که می نواخت نوای عشــق را

 حال  پایــیزیســت تقویم قلبم

ابریــست آسمان دلــم

کنــون پاییــز

به رخم میکــشد نبودنــت را

تو همان برگ زرد پاییــزی

شاعرانه تریــن دروغ عـشـ ــ ــق

و من همان رویای پاییــزی

                         آواره ی پایـیـ ــ ــز تا بهـ ــ ــار


                                      یلدا سپهــری

[ چهارشنبه 1 مهر 1394 ] [ 10:12 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
یادگـار


یه روزی عاشقــــت شــدم بچه بودیـــم یادش بخــیر

هیــشکی نفهمــید حالمــو حتــی خودت یادش بخــیر

یادمــه خونــه ی شــما یه شــهر خــیلی دوری بــود

سالی یبار می دیدمــت رفتنمونم زوری بود

یادش بخــیر روم نمی شــد توی چــشات نـگاه کنم

همیشــه آرزوم بوده اســم تو رو صـــدا کــنم

خجالتــی بودم ولــی تمــوم فکر مــن تو بــود

تا اون غریبــه اومــد و عشــق منو ازم ربــود

ای یادگار کودکــیم ای آسمــون ِ سادگیــم

ای خاطرات اولیـ ــ ـن و آخـ ــ ـرین دلدادگیــم

ای عشـ ـ ـق اولــین برام دعا کن از فکـ ــ ـرت درآم

از اون امید و آرزو مونــده یه قلب پیــر برام

 

[ پنجشنبه 5 شهریور 1394 ] [ 03:29 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آدمـک آخر دنیاسـت بخنــد

 


آدمـک آخر دنیاسـت بخنــد

آدمـک مرگ همینجاست بخنــد

دست خطــی که تو را عاشـق کرد

شوخــی کاغذی ماست بخنــد

آدمــک بچه نشی گریه کنــی

کل دنیا سرابسـت بخنــد

آن خدایــی که بزرگش خوانــدی

به خــدا مثل تو تنهاست بخنــد

آدمـک دنیای من پر از غمــه

همه ی هستیِ من پر از عذا و ماتمــه

آدمـک اشکاتــو پاک کــن

به خــدا این روزگار جهنــمه

آدمـک بچه نشی عاشــق بشی

توی دنیای بی رحمی عاشــق کشی

عاشقــی تو قصه ها مــرد

با دوتا آدمــک تو نقاشــی

آدمــک آخــر دنیاست بخــند

آدمــک مرگ همینجاســت بخــند

دست خطــی که تو را عاشــق کرد

شوخــی کاغذی ماســت بخــند


نغمه رضاییپ.ن. شعـر آدمک آخـر دنیاست بخند یکی از زیباتریــن شعرهاییست که خوندم! سطـر به سطـر این شـعر را دوست دارم. اصل این شعــر از خانم نغمه رضایی است که در سن 16 سالـگی سرودن. ولی این شعـری که من گذاشــتم تو وبلاگم از ترانه های آقای آرش نظم خواه است که تغییراتی در اصـل شعر دادن

 

 

 

 

[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 03:58 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
ستاره ی نامرئـی


مــن آن ستاره ی نامرئـی ام که دیده نشــد

صــدای گریه ی تنهـایی اش شنیده نشــد

مــن آن شهـابِ شرار آشنای شـعله ورم

که جــز برای زمـین خوردن آفریده نشـد

مــن آن فروغِ فریـبای آسمـان گردم

که با تمام درخشـندگی سپـیده نشــد

مــن آن نجابـت درگیــر در شبــستانم

که تار وســوسه بر قامتش تنــیده نشــد 

نجابتـی که در آن لحظه های دســت و ترنج

حریــرِ عصمـتِ پیراهنش دریده نشــد

مــن از تبـار همان شاعــرم که سروِ قدش

به اسـتجابت دریوزگی خمیـــده نشــد

همــان کبوتر بی اعتـنا به مصلحـتم

که با دسیــسه ی صیاد هم خریــده نشــد

رفــیق مـن ! همه تقدیم مهــربانی تو

اگرچه حــجم غزل های من قصیـده نشــد

 

محمد سلمانی

 

[ یکشنبه 11 مرداد 1394 ] [ 12:25 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
در آغـــــوش باد


در آغـــــوش باد    رهایت نکرده ام

دستـــــــان نوازشگرم را     با بوسه ها

تقدیــــــــم وجود نازنینت میکنم

ای نازنیــــــــن!

تویـــــــی که از نرمی و لطافت گلها زیباتری

تویـــــــــی که گویی چون نسیــــم   هر بار

بر پیکر بی روحم وزیده میشوی

و 

چون آفــــتاب بر دیدگانم طلوع میکنی

در آغـــــوش باد    رهایت نکرده ام

ای عـــــشق

تویــــــی که در سپیده دم

روزگاران ســــــرد و گـــــرم

تنــــــــها

با بـــــودن یک واژه از عشـ ــ ـــ ــق

به انتظارم ایــــــستاده ای

[ دوشنبه 29 تیر 1394 ] [ 04:36 ب.ظ ] [ یلدا ] [ نظرات () ]
شب رفتنت آرزو می‌کنم…!


به امشــب به تقدیــر من عشــق تو

به حالــی که بــی من، تو داری قســم

به عنــوان روزی که بردی منــو

به حسـی که گفتــی میایــی قســم

به دل خواهــی اولین دلهــره

به گاهــی که با من نبــودی قســم

جدا می‌شــی و می‌رود خاطــره

ولی شــک نکن من به تــو می‌رســم

نشــد تا تو هستــی من عاشق بــشم

نشــد قلب ما عشقــو باور کــنه

شــب رفتنــت آرزو می‌کــنم

خدا وقــت دوریــتو کمتــر کنه

به چشــمای تو قبل هر گریــه‌ای

قســم می‌خــورم یاد تو با مــنه

قســم می‌خــورم بغــض این انتــظار

یه روزی تو آغوشــمون بشــکنه

 

فرزاد حسنی

 

[ جمعه 12 تیر 1394 ] [ 03:06 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
روزی بیا ...همیشه

 آخرین سطر برایش می‌‌نوشتم

روزی بیا که برای آمدن دیر نشده باشد "

 

می‌ نوشتم

روزی بیا

که هنوز دوستت داشته باشم ،

             که هنوز دوستم داشته باشی

 

می‌ نوشتم

"در نبودنت

به تمام ذرات زندگی‌ کافر شده ام

                        جز ایمان به بازگشت تـــو"

امروز

برای شما می‌‌نویسم

                        "یقیناً آمده است"

ولی‌ روزی که

من از هراس دیوارها

خانه را که نه ،خودم را ترک کرده بودم  !!!

 

نیکی‌ فیروزکوهی

[ دوشنبه 1 تیر 1394 ] [ 01:15 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب
صفحات وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic