در آغـــــوش باد


در آغـــــوش باد    رهایت نکرده ام

دستـــــــان نوازشگرم را     با بوسه ها

تقدیــــــــم وجود نازنینت میکنم

ای نازنیــــــــن!

تویـــــــی که از نرمی و لطافت گلها زیباتری

تویـــــــــی که گویی چون نسیــــم   هر بار

بر پیکر بی روحم وزیده میشوی

و 

چون آفــــتاب بر دیدگانم طلوع میکنی

در آغـــــوش باد    رهایت نکرده ام

ای عـــــشق

تویــــــی که در سپیده دم

روزگاران ســــــرد و گـــــرم

تنــــــــها

با بـــــودن یک واژه از عشـ ــ ـــ ــق

به انتظارم ایــــــستاده ای

[ دوشنبه 29 تیر 1394 ] [ 04:36 ب.ظ ] [ یلدا ] [ نظرات () ]
رز سفیـــد


نبودنــت محال اســت

 

هنوز عطــر حضـورت در خانه اســت

 

وقتـی با یک شاخه رز سفــید

 

عشــق را به من هدیــه کردی

 

حســی رویایی و زیبا در من جــوانه زد

 

با همه ی وجــود باورت کــردم

 

چه بی ریا باور کردم که نیـمه ی گم شــده ی منـی

 

شاخه رزی که از دســتان تو ستانــدم

 

تندیــسی شد پرستـیدنی در دنیای کوچــکم

 

قرارمان بر بــودن بـود

 

نـه جــدایـ ــ ــ ـی

 

با رفتـنت بی حســم کردی نسبـت به تمام عشــق های زمیـنی

 

هر روز غــروب خیــره می شـوم

 

بر شاخــه رز سفــید کنار پنــجره

 

سالهاســت که خشکیـــده اســت

 

چــون رویای فرامــوش شــده ی عــشـ ــ ــق

 

چــون غــروری شکسـ ــ ــته

 

چــون قلبــی خســته از تپیـ ــ ــدن

 

                                                                    چــون عشقــی بر باد رفـتـ ــ ــه


                                                                                       

                                                                                           یلدا سپهــری


دلنوشته ای از خودم

[ سه شنبه 23 تیر 1394 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
شبـهای روشـن مـن


آیـه آیـه عشـ ــ ـق را در چشــمانت خوانـدم

 

غـزل غـزل ترانـه ی عشـ ـ ـق را برایــم ســرودی

 

آن گـاه که شاگـرد مکــتب چشمـهایت شـدم

 

تـو مشـق عشــق را به مـن آموخــتی

 

چشمــهایت اســتاد ماهریــست

 

هـر شــب نگاهــت را مــرور میــکنم

 

خــیال عشقــت فانـوس شبــهایم اســت

 

شبــهای روشـ ـ ـن مـن بدون خیـال عشقـت ظلمات خواهـد شد

 

همان یـک نگاه کافــی بود

 

برای یــک عمــر بلاتکلیــفی

 

دوســت داشتنــت شیــرین اســت

 

حتی اگر یک عمــر چون برگهــای پایـیزی

 

زیــر پای عابــران خــرد شــوم

 

تا نــوای دلنــشین عشقــت

 

گــوش رهــگذران را بنــوازد

 

دوســت داشتــنت شیریــن اســت

 

حتـی اگر یــک عمــر یواشــکی در قلبــم بمانی


ای گنــاه شــیرین عشـ ـ ــق

 

                                شبـهای رویایــی مــن فقـط با خیال تــو روشــن اســت


                                                                    یلدا سپـهـری

 

 

دلنوشته ای از خودم

 

 

[ شنبه 20 تیر 1394 ] [ 02:11 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
شبهای قــدر را قدر بدانیــمخداونـدا در این شبـهای عزیز که دستـهای نیـاز بندگانــت رو به آستانـت دراز است هیــچ کس را دسـت خالی برنگـردان

 

هفــت میلیارد انسانیــم با هفت میلــیارد آرزو...

 

ما بنــدگان ضعیـف و گنهکار را ببخــش و بیامــرز و همـه ی ما را به آرزوهای خوبمــان برسـان

 

ما را حتـی برای لحـظه ای به خود واگزار نـکن، گاهی فقــط محتاج تلنــگری هستیــم آن را از ما دریـغ نکن

 

یا علـی در این شبــهای قدر که قلــب این ماه مبارک است واســطه باش بیــن من و خدایم که شفیــعی بهتر از تو نخــواهم داشت

 

شهــادت مظلومانه ی حضــرت علی (ع) را به همه ی شما دوستان خوبم تسلیــت عرض میکــنم...


 در این شبهــای عزیــز از همه ی شما دوستان خوبــم التمــاس دعا دارم

 

این دستهای خالی دخــیل قلبــهای پاکــتان ما را به رسم رفاقــت دعــا کنــید.   


یلـدا سپهـریسُبْحانَكَ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ یا رَبِّ


[ سه شنبه 16 تیر 1394 ] [ 02:44 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
شب رفتنت آرزو می‌کنم…!


به امشــب به تقدیــر من عشــق تو

به حالــی که بــی من، تو داری قســم

به عنــوان روزی که بردی منــو

به حسـی که گفتــی میایــی قســم

به دل خواهــی اولین دلهــره

به گاهــی که با من نبــودی قســم

جدا می‌شــی و می‌رود خاطــره

ولی شــک نکن من به تــو می‌رســم

نشــد تا تو هستــی من عاشق بــشم

نشــد قلب ما عشقــو باور کــنه

شــب رفتنــت آرزو می‌کــنم

خدا وقــت دوریــتو کمتــر کنه

به چشــمای تو قبل هر گریــه‌ای

قســم می‌خــورم یاد تو با مــنه

قســم می‌خــورم بغــض این انتــظار

یه روزی تو آغوشــمون بشــکنه

 

فرزاد حسنی

 

[ جمعه 12 تیر 1394 ] [ 03:06 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
سیب سرخ حــوا


درسـت نمیــدانم !

ولی میگویــند:

حــوا بـود که ســیب را تعارف کــرد

و چرا آدم خــورد ؟

ساده نبود ... عاشـق بــود...

نمیــدانم اما...

حــوا برایــش با ارزش بود

با ارزش تر از بهــشتی که میگویــند مفــت از دســت داد..
از شـروع نفـس های حضـرت ادم.. تا پایان نفـس های اخریـن ادم... دوستــت دارم

[ یکشنبه 7 تیر 1394 ] [ 11:09 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
پـل شکســته


کاش میدانــستم مسافــری

 

                                   نگاهــت گــیرا

 

                                               و آغوشــت گـرم و پرمهــربود

 

                                                                         نه چمــدان داشتــی و نه از رفــتن سـرودی

 

تنــها از عشــق گفتی و از دلدادگـی

 

                                        عــین نم نم بـاران

 

                                                                     نوازشــگر لحظه هایم شــدی

 

                                                                                                             عاشــق باران شــدم

 

از آن هنگامـه ای که زیــر بارش آن باران بهـاری

 

                                عشقــت با اولیــن نگاه در دلــم حــک شد

 

                                                                      قلبــم چـون دریایـی آرام بــود

 

                                                                                     با نگاهــت طوفانی در قلبــم برپا کــردی

 

طوفانــی که هستیــم را ویـران کــرد

 

                         بعد از رفتنــت دیگر چیــزی نخواســتم

 

                                                        جز گوشــه ای دنــج با شعــرهایم

 

                                                                                    تا غصـه هایم را بنویســم و روی آنها بـبارم

 

شاید فقــط یک پــل بودم برای عبـور

 

                                 من زیر گــذر گامهایــت شکـسـتـ ـ ـتم

 

                                                                      دیگر شـعر بازگشــت برایم زمــزمه نکـن

 

                                                                                                               فاصــله ی عشــق من با تــو

 

یک پــل شکسـ ـ ـ ـته اســت

 

                                یک بن بســت بی عــبور

 

                                                             مسافر خســته ی مــن غمگیــن نباش

 

                                                                                                                          من تنــها نیــستم

 

همـدم شبــهای بی قراریــم باران است

 

                                                      باران که مــی بارد تــو می آیــی

 

 

                                                                          یلدا سپهــریدلنوشته ای از خودم

[ چهارشنبه 3 تیر 1394 ] [ 03:20 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
روزی بیا ...همیشه

 آخرین سطر برایش می‌‌نوشتم

روزی بیا که برای آمدن دیر نشده باشد "

 

می‌ نوشتم

روزی بیا

که هنوز دوستت داشته باشم ،

             که هنوز دوستم داشته باشی

 

می‌ نوشتم

"در نبودنت

به تمام ذرات زندگی‌ کافر شده ام

                        جز ایمان به بازگشت تـــو"

امروز

برای شما می‌‌نویسم

                        "یقیناً آمده است"

ولی‌ روزی که

من از هراس دیوارها

خانه را که نه ،خودم را ترک کرده بودم  !!!

 

نیکی‌ فیروزکوهی

[ دوشنبه 1 تیر 1394 ] [ 01:15 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic