تبلیغات
شـبـهای روشـن - عشق بی ثمر
عشق بی ثمر

با عشــق خو گرفت احساســم

 

جان گرفــت و قد کشــید آرزوهایــم

 

نمی دانــم چه شــد

 

چگونه شــد عشقــی بی ثمــر

 

چون درختــی بی بــر

 

در انتنــظار هیــزم شکــن

 

هیــزم شکن بیــا

 

این درخــت خسـ ــ ـته اســت

 

هر رهــگذری زخمــی زد بر پیـکــرش

 

و رهایــش کرد در بی کســی

 

دلگیــرم از ایــن همه عبــور

 

از رهگــذران سنــگدل

 

که نشــانه می گــیرند

 

کــبوترهای احساســم را

 

حســادت میکننــد گویــا

 

به تنــها آشــیان ایــن درخــت بی ثــمر

 

تاب ندارم هجوم این لحظه های بی کسی را

 

کاش به راســتی درخــت بودم؛

 

در این دنیــای بی عشـ ــ ـق

 

                                کاش درخــتی بودم بی رویای عاشقــ ــ ـی                              یلدا سپــهری                                                                                                 


پ.ن. دنیا جای خوبــی برای عاشـــقی نیســت این بار که به دنیــا آمــدم درخـــت میشـــوم

[ دوشنبه 9 شهریور 1394 ] [ 10:30 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب