تبلیغات
شـبـهای روشـن - زیباتریـن اشتــباه زندگیــم
زیباتریـن اشتــباه زندگیــم


نمی دانــم چرا دوستــت دارم

 

ای زیباتریـن اشتباه زندگیــم

 

دست خودم نیســت که در دوستت دارمهایم تکــرار میشوی

 

ای گــناه شیــرین عشــق

 

مرا سرزنــش میکنند تا فراموشــت کنم

 

حتی این سرزنشــها را هم دوســت دارم

 

خیــره می شوم بر لبهایی که از تــو می گویند

 

سرزنــش هم شیریــن است با تکرار نام تــو

 

کاش روزی چون گذشته

 

در را باز کنـم و تــو در چاچوب آن ظاهر شــوی

 

با آن نــگاه مهــربان

 

با آن لبخــند دلنشیــن

 

نمی دانـم از کدامـین روز برایــم رویا شـدی

 

اما هنــوز در تقویــم قلبم رقــم میــخوری

 

خاطراتــت را به خاک نسپـرده ام

 

هر روز ردپایــت در خاطراتم پررنگــتر میشـود

 

با تــو بودن محال اسـت و بی تــو بودن عـذاب

 

انگار لحظه ها هم مرا بی تــو نمی خواهند

 

هر لحظه نبودنــت را درد کشیــدم

 

تو از تبار عـشـ ــ ــق بـودی

 

چگونه درد را به من هدیــه کردی

 

هیـچ می دانی بی تــو خنــده بر من حرام شــد

 

خنده هایی که عاشقانه از لبانــم می خریــدی

 

غــم نخور عزیـز

 

این همه اشتباه تقصـیـ ــ ــر تو نبود، تقدیـ ــ ــر من بود

 

صـدای گریه های ما بیــدار نکرد بخـت به خواب رفته ام را

 

می دانم دیـر زمانیست که از دنیای چشمـهایم غــروب کرده ای

 

قســم به روزی که عشقـ ــ ــت در قلبم طــلوع کرد

 

                                              فرامـوشت نخواهــم کرد ای زیباتریـن اشتــباه زندگیــم     
[ پنجشنبه 15 مرداد 1394 ] [ 09:05 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب