تبلیغات
شـبـهای روشـن - شبـهای روشـن مـن
شبـهای روشـن مـن


آیـه آیـه عشـ ــ ـق را در چشــمانت خوانـدم

 

غـزل غـزل ترانـه ی عشـ ـ ـق را برایــم ســرودی

 

آن گـاه که شاگـرد مکــتب چشمـهایت شـدم

 

تـو مشـق عشــق را به مـن آموخــتی

 

چشمــهایت اســتاد ماهریــست

 

هـر شــب نگاهــت را مــرور میــکنم

 

خــیال عشقــت فانـوس شبــهایم اســت

 

شبــهای روشـ ـ ـن مـن بدون خیـال عشقـت ظلمات خواهـد شد

 

همان یـک نگاه کافــی بود

 

برای یــک عمــر بلاتکلیــفی

 

دوســت داشتنــت شیــرین اســت

 

حتی اگر یک عمــر چون برگهــای پایـیزی

 

زیــر پای عابــران خــرد شــوم

 

تا نــوای دلنــشین عشقــت

 

گــوش رهــگذران را بنــوازد

 

دوســت داشتــنت شیریــن اســت

 

حتـی اگر یــک عمــر یواشــکی در قلبــم بمانی


ای گنــاه شــیرین عشـ ـ ــق

 

                                شبـهای رویایــی مــن فقـط با خیال تــو روشــن اســت


                                                                    یلدا سپـهـری

 

 

دلنوشته ای از خودم

 

 

[ شنبه 20 تیر 1394 ] [ 02:11 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب