تبلیغات
شـبـهای روشـن - پـل شکســته
پـل شکســته


کاش میدانــستم مسافــری

 

                                   نگاهــت گــیرا

 

                                               و آغوشــت گـرم و پرمهــربود

 

                                                                         نه چمــدان داشتــی و نه از رفــتن سـرودی

 

تنــها از عشــق گفتی و از دلدادگـی

 

                                        عــین نم نم بـاران

 

                                                                     نوازشــگر لحظه هایم شــدی

 

                                                                                                             عاشــق باران شــدم

 

از آن هنگامـه ای که زیــر بارش آن باران بهـاری

 

                                عشقــت با اولیــن نگاه در دلــم حــک شد

 

                                                                      قلبــم چـون دریایـی آرام بــود

 

                                                                                     با نگاهــت طوفانی در قلبــم برپا کــردی

 

طوفانــی که هستیــم را ویـران کــرد

 

                         بعد از رفتنــت دیگر چیــزی نخواســتم

 

                                                        جز گوشــه ای دنــج با شعــرهایم

 

                                                                                    تا غصـه هایم را بنویســم و روی آنها بـبارم

 

شاید فقــط یک پــل بودم برای عبـور

 

                                 من زیر گــذر گامهایــت شکـسـتـ ـ ـتم

 

                                                                      دیگر شـعر بازگشــت برایم زمــزمه نکـن

 

                                                                                                               فاصــله ی عشــق من با تــو

 

یک پــل شکسـ ـ ـ ـته اســت

 

                                یک بن بســت بی عــبور

 

                                                             مسافر خســته ی مــن غمگیــن نباش

 

                                                                                                                          من تنــها نیــستم

 

همـدم شبــهای بی قراریــم باران است

 

                                                      باران که مــی بارد تــو می آیــی

 

 

                                                                          یلدا سپهــریدلنوشته ای از خودم

[ چهارشنبه 3 تیر 1394 ] [ 03:20 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب