تبلیغات
شـبـهای روشـن - خاطـرات عشــقت
خاطـرات عشــقت


تلاقــی نگاه تــو و چشــم بی گــناه مـن

 

                                                   آرامــشم را از مــن ربـود

 

                                                                         قلـب آواره ام مرهـم زخــم تـو شــد

 

                                                                                                     افسـوس که آواره و زخــمی رهایــش کردی

 

نـوای دلنشــین عشقــت همیــشه با مــن اسـت

 

                                          تنهــا ره توشــه ی این سفــر ملال انگــیز

 

                                                                                                   در ایــن سکــوت و تنــهایی

 

                                                                                                                  آرامــش دنیــایم یادگار عشــق توســت

 

هنــوز پژواک زمزمــه های عاشقــانه ات در گوشــم اســت

 

                                                      کاش یادگــار عشــقت ســکوت نبــود

 

                                                                                                       یادت هســت عزیــز

 

                                                                                                             قرار بـود تــو مجـنون شــوی و من لیلــیت

 

رویــای تــو مــن بودمــو

 

                                          دنیــای مــن وجـود تــو

 

                                                                                    اما چـه شد ای روزگــار

 

                                                                                                                          تــو بــرای من رویــا شــدی

 

و مــن برای تــو خاطــره

 

                                               آن شــب لعنــتی

 

                                                                     آخــرین نگــاه، آخریــن بوســه

 

                                                                                                           آن وداع تلــخ با آن باران بــی امــان

 

کــاش با سوزانــدن نامه هایـت

 

                                 خاطراتــت نیــست میــشد

 

                                                      افســوس که با آتــش گرفتـن وجــودم باز خاطراتـت زنـده اند

 

                                                                                                                   خاطـراتت ره توشــه ی ســفرم شد

 

من بــدون خاطراتــت خواهــم مــرد

 

                                                            خاطـرات عشــقت هم درد ســت و هم درمان مــنیلـدا سپـهــری

 

 

 

پ.ن. دیــگر عشــقت را نمی خــواهم، خاطراتــت را هم نمی خــواهم. کاش حــرف دل و زبــانم یکــی شـــود... کــاش


دلنوشـته ای از خـودم

 

[ شنبه 16 خرداد 1394 ] [ 10:20 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب