دلگیــرم


دلگیــرم از ایـن زمانــه

 

از خاطراتی که سوهانیـست بر روح خســته ام

 

دلگیــرم از رسوایــیِ عشــق

 

از قصـه ی سپــردن دل

 

قصـه ای که ربـود برق نگاهــم را

 

و رنگ سپیــدی نشـاند بر موهایــم

 

دیگر نمی خواهــم عاشــق بمانــم

 

این سیــنه ی پـر ازگلایــه

 

این چشــمان بی فــروغ

 

این نــگاه ســرد و خســته

 

یادگاریســت از قصــه ی عشــق

 

کاش قصــه ام تمام شــود

 

دروغــی بیـش نیــست عشــق زمینــی

 

                                                              کــاش آسمــانی شــوم


                                                      

                                                       یلدا سپهری


دلنوشته ای از خودم


[ پنجشنبه 29 مرداد 1394 ] [ 02:10 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
زیباتریـن اشتــباه زندگیــم


نمی دانــم چرا دوستــت دارم

 

ای زیباتریـن اشتباه زندگیــم

 

دست خودم نیســت که در دوستت دارمهایم تکــرار میشوی

 

ای گــناه شیــرین عشــق

 

مرا سرزنــش میکنند تا فراموشــت کنم

 

حتی این سرزنشــها را هم دوســت دارم

 

خیــره می شوم بر لبهایی که از تــو می گویند

 

سرزنــش هم شیریــن است با تکرار نام تــو

 

کاش روزی چون گذشته

 

در را باز کنـم و تــو در چاچوب آن ظاهر شــوی

 

با آن نــگاه مهــربان

 

با آن لبخــند دلنشیــن

 

نمی دانـم از کدامـین روز برایــم رویا شـدی

 

اما هنــوز در تقویــم قلبم رقــم میــخوری

 

خاطراتــت را به خاک نسپـرده ام

 

هر روز ردپایــت در خاطراتم پررنگــتر میشـود

 

با تــو بودن محال اسـت و بی تــو بودن عـذاب

 

انگار لحظه ها هم مرا بی تــو نمی خواهند

 

هر لحظه نبودنــت را درد کشیــدم

 

تو از تبار عـشـ ــ ــق بـودی

 

چگونه درد را به من هدیــه کردی

 

هیـچ می دانی بی تــو خنــده بر من حرام شــد

 

خنده هایی که عاشقانه از لبانــم می خریــدی

 

غــم نخور عزیـز

 

این همه اشتباه تقصـیـ ــ ــر تو نبود، تقدیـ ــ ــر من بود

 

صـدای گریه های ما بیــدار نکرد بخـت به خواب رفته ام را

 

می دانم دیـر زمانیست که از دنیای چشمـهایم غــروب کرده ای

 

قســم به روزی که عشقـ ــ ــت در قلبم طــلوع کرد

 

                                              فرامـوشت نخواهــم کرد ای زیباتریـن اشتــباه زندگیــم     
[ پنجشنبه 15 مرداد 1394 ] [ 09:05 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
ستاره ی نامرئـی


مــن آن ستاره ی نامرئـی ام که دیده نشــد

صــدای گریه ی تنهـایی اش شنیده نشــد

مــن آن شهـابِ شرار آشنای شـعله ورم

که جــز برای زمـین خوردن آفریده نشـد

مــن آن فروغِ فریـبای آسمـان گردم

که با تمام درخشـندگی سپـیده نشــد

مــن آن نجابـت درگیــر در شبــستانم

که تار وســوسه بر قامتش تنــیده نشــد 

نجابتـی که در آن لحظه های دســت و ترنج

حریــرِ عصمـتِ پیراهنش دریده نشــد

مــن از تبـار همان شاعــرم که سروِ قدش

به اسـتجابت دریوزگی خمیـــده نشــد

همــان کبوتر بی اعتـنا به مصلحـتم

که با دسیــسه ی صیاد هم خریــده نشــد

رفــیق مـن ! همه تقدیم مهــربانی تو

اگرچه حــجم غزل های من قصیـده نشــد

 

محمد سلمانی

 

[ یکشنبه 11 مرداد 1394 ] [ 12:25 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
همسفر جاده ی دلتنگی


دلنشــین ترین ساز برای مــن

 

 صـدای خـنده های توســت

 

جادوی چشمــهایـت

 

مرا به خلســه می بــرد

 

بیــا و باز امشــب

 

همسفــر جاده ی احساسـم باش

 

بدون تــو نه واژه ها کنار هم شعــر میشوند

 

نه ترانه ها بــرای من ترانه می شــوند

 

ببخــش که خاکستریســت دنیایم بدون تــو

 

ببخــش که سر نکردم یک لحـظه را بدون خیال تـو

 

دلگیرم از روزهایی که گذشــت بدون تــو

 

چگونه دلتنــگت نباشــم

 

بدون تــو رسیــدن انصاف نیســت

 

تا ابد مسافــر جاده ی دلتنگیــت خواهـم بود

 

شاید انتــهای این جاده ی خـیال ما را به هم برساند

 

ای همسفــر جاده ی احساســم

 

آن گاه که به عشقــت اقتــدا کردم جز تــو را ندیدم

 

سـ ـ ـوگنـد به عشقــمان همسفــرت خواهــم ماند

 

                            حتی در فاصـ ــ ـله ای به وسعـــت جاده ی دلتنگیـمان

 

 

                                                              یلدا سپهــری

 

 

دلنوشـته ای از خودم

 

 

 

 

[ پنجشنبه 1 مرداد 1394 ] [ 11:12 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
در آغـــــوش باد


در آغـــــوش باد    رهایت نکرده ام

دستـــــــان نوازشگرم را     با بوسه ها

تقدیــــــــم وجود نازنینت میکنم

ای نازنیــــــــن!

تویـــــــی که از نرمی و لطافت گلها زیباتری

تویـــــــــی که گویی چون نسیــــم   هر بار

بر پیکر بی روحم وزیده میشوی

و 

چون آفــــتاب بر دیدگانم طلوع میکنی

در آغـــــوش باد    رهایت نکرده ام

ای عـــــشق

تویــــــی که در سپیده دم

روزگاران ســــــرد و گـــــرم

تنــــــــها

با بـــــودن یک واژه از عشـ ــ ـــ ــق

به انتظارم ایــــــستاده ای

[ دوشنبه 29 تیر 1394 ] [ 04:36 ب.ظ ] [ یلدا ] [ نظرات () ]
رز سفیـــد


نبودنــت محال اســت

 

هنوز عطــر حضـورت در خانه اســت

 

وقتـی با یک شاخه رز سفــید

 

عشــق را به من هدیــه کردی

 

حســی رویایی و زیبا در من جــوانه زد

 

با همه ی وجــود باورت کــردم

 

چه بی ریا باور کردم که نیـمه ی گم شــده ی منـی

 

شاخه رزی که از دســتان تو ستانــدم

 

تندیــسی شد پرستـیدنی در دنیای کوچــکم

 

قرارمان بر بــودن بـود

 

نـه جــدایـ ــ ــ ـی

 

با رفتـنت بی حســم کردی نسبـت به تمام عشــق های زمیـنی

 

هر روز غــروب خیــره می شـوم

 

بر شاخــه رز سفــید کنار پنــجره

 

سالهاســت که خشکیـــده اســت

 

چــون رویای فرامــوش شــده ی عــشـ ــ ــق

 

چــون غــروری شکسـ ــ ــته

 

چــون قلبــی خســته از تپیـ ــ ــدن

 

                                                                    چــون عشقــی بر باد رفـتـ ــ ــه


                                                                                       

                                                                                           یلدا سپهــری


دلنوشته ای از خودم

[ سه شنبه 23 تیر 1394 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
شبـهای روشـن مـن


آیـه آیـه عشـ ــ ـق را در چشــمانت خوانـدم

 

غـزل غـزل ترانـه ی عشـ ـ ـق را برایــم ســرودی

 

آن گـاه که شاگـرد مکــتب چشمـهایت شـدم

 

تـو مشـق عشــق را به مـن آموخــتی

 

چشمــهایت اســتاد ماهریــست

 

هـر شــب نگاهــت را مــرور میــکنم

 

خــیال عشقــت فانـوس شبــهایم اســت

 

شبــهای روشـ ـ ـن مـن بدون خیـال عشقـت ظلمات خواهـد شد

 

همان یـک نگاه کافــی بود

 

برای یــک عمــر بلاتکلیــفی

 

دوســت داشتنــت شیــرین اســت

 

حتی اگر یک عمــر چون برگهــای پایـیزی

 

زیــر پای عابــران خــرد شــوم

 

تا نــوای دلنــشین عشقــت

 

گــوش رهــگذران را بنــوازد

 

دوســت داشتــنت شیریــن اســت

 

حتـی اگر یــک عمــر یواشــکی در قلبــم بمانی


ای گنــاه شــیرین عشـ ـ ــق

 

                                شبـهای رویایــی مــن فقـط با خیال تــو روشــن اســت


                                                                    یلدا سپـهـری

 

 

دلنوشته ای از خودم

 

 

[ شنبه 20 تیر 1394 ] [ 02:11 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
شبهای قــدر را قدر بدانیــمخداونـدا در این شبـهای عزیز که دستـهای نیـاز بندگانــت رو به آستانـت دراز است هیــچ کس را دسـت خالی برنگـردان

 

هفــت میلیارد انسانیــم با هفت میلــیارد آرزو...

 

ما بنــدگان ضعیـف و گنهکار را ببخــش و بیامــرز و همـه ی ما را به آرزوهای خوبمــان برسـان

 

ما را حتـی برای لحـظه ای به خود واگزار نـکن، گاهی فقــط محتاج تلنــگری هستیــم آن را از ما دریـغ نکن

 

یا علـی در این شبــهای قدر که قلــب این ماه مبارک است واســطه باش بیــن من و خدایم که شفیــعی بهتر از تو نخــواهم داشت

 

شهــادت مظلومانه ی حضــرت علی (ع) را به همه ی شما دوستان خوبم تسلیــت عرض میکــنم...


 در این شبهــای عزیــز از همه ی شما دوستان خوبــم التمــاس دعا دارم

 

این دستهای خالی دخــیل قلبــهای پاکــتان ما را به رسم رفاقــت دعــا کنــید.   


یلـدا سپهـریسُبْحانَكَ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ یا رَبِّ


[ سه شنبه 16 تیر 1394 ] [ 02:44 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
شب رفتنت آرزو می‌کنم…!


به امشــب به تقدیــر من عشــق تو

به حالــی که بــی من، تو داری قســم

به عنــوان روزی که بردی منــو

به حسـی که گفتــی میایــی قســم

به دل خواهــی اولین دلهــره

به گاهــی که با من نبــودی قســم

جدا می‌شــی و می‌رود خاطــره

ولی شــک نکن من به تــو می‌رســم

نشــد تا تو هستــی من عاشق بــشم

نشــد قلب ما عشقــو باور کــنه

شــب رفتنــت آرزو می‌کــنم

خدا وقــت دوریــتو کمتــر کنه

به چشــمای تو قبل هر گریــه‌ای

قســم می‌خــورم یاد تو با مــنه

قســم می‌خــورم بغــض این انتــظار

یه روزی تو آغوشــمون بشــکنه

 

فرزاد حسنی

 

[ جمعه 12 تیر 1394 ] [ 03:06 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
سیب سرخ حــوا


درسـت نمیــدانم !

ولی میگویــند:

حــوا بـود که ســیب را تعارف کــرد

و چرا آدم خــورد ؟

ساده نبود ... عاشـق بــود...

نمیــدانم اما...

حــوا برایــش با ارزش بود

با ارزش تر از بهــشتی که میگویــند مفــت از دســت داد..
از شـروع نفـس های حضـرت ادم.. تا پایان نفـس های اخریـن ادم... دوستــت دارم

[ یکشنبه 7 تیر 1394 ] [ 11:09 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب
صفحات وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic